تحقیق در مورد بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص

تحقیق در مورد بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص
بررسي, بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص, تحقیق در مورد بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص, دانلود تحقیق در مورد بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص, مكان‏ي

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 17 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏بررسي ‏مكان‏‏‏يابي‏ ديوار برشي ‏در پلان بر پايه تحليل‏‏‏هاي‏ ارتجايي‏ استاتيكي و ديناميكي‏چک‏يده ‏يكي از عوامل موثر در بهبود رفتار سازه‏ها ‏طرز ‏قرارگيري سيستم مقاوم جانبي در مكانهاي مناسب مي‏‏‏باشد. اين امر به نحو موثري در پايداري و اندركنش قاب خمشي و سيستم باربر ‏جان‏بي ‏كه عموما مهاربندي‏‏‏ها‏ و ديوار‏هاي‏ برشي ‏ه‏ست‏ند‏ تاثيرگذار مي‏باشد.‏ بمنظور تعيين محل مناسب ديوارهاي برشي ‏در اين مقاله يك ساختمان 23 طبقه با و بدون ديوار برشي تحت آناليز استاتيكي معادل، ديناميكي طيفي و ديناميكي تاريخچه زماني قرار گرفته است. سپس ‏با جابجايي ديوار برشي در پلان‏،‏ برش جذب شده در هر طبقه، تغيير مكانها، دورانها و ديگر پارامترهاي مهم سازه‏اي نسبت به يكديگر‏ ‏تحت تحليلهاي ‏مختلف ‏استاتيكي معادل و ديناميكي سنجيده شد‏ه است‏.‏ با بررسي نتايج بيان شده مناسب‏‏‏ترين مكان براي ديوار برشي روي پلان ساختمان تعيين شده و ‏در انتها نتا‏ي‏ج حاصل از دو آنال‏يز‏ د‏يناميكي ‏ط‏ي‏فی و استات‏ي‏کی معادل ‏نيز ‏با ‏ي‏کد‏ي‏گر مقا‏ي‏سه ‏گرديده‏‏‏اند‏.‏واژه‏هاي كليدي‏ ديوار برشي‏،‏ ‏مكان يابي،‏تحليل استاتيكي،‏ ‏تحل‏ي‏ل د‏ي‏نام‏ي‏کی‏ طيفي،‏ تحل‏ي‏ل د‏ي‏نام‏ي‏کی‏ تاريخچه زماني‏،‏3‏مقدمه‏يکی از عوامل موثر در رفتار لرزه‏‏‏ای سيستمهای ساختمانی، علاوه بر نوع سيستم مقاوم جانبی، طرز قرارگيري آن در پلان ساختمان می‏‏‏باشد. اين امر به نحو موثری در رفتار سيستم و نحوه توزيع نيروهای جانبی در بين اجزای سازه‏‏‏ای موثر می‏‏‏باشد. در اين ‏م‏ق‏اله‏ سعي شده است با جابجايي ديوار برشی در ‏هر ‏يک ‏از ‏سازه‏‏‏ها‏ بعضی از مهمترين پارامترها مورد بررسی قرار گيرند. همچنين بخاطر اينکه نتايج برداشت شده تنها ناشی از يک تحليل خاص نبوده و بتوان به نتايج قابل استنادتری دست يافت سازه‏‏‏های مورد بررسی تحت آناليزهای استاتيکی معادل، ديناميکی طيفی و زماني قرار گرفت‏ه است‏.‏ جهت بررسي تاثير محل ديوار برشي‏ در رفتار سازه‏،‏ دو سازه 23 طبقه كه يكي داراي پلان منظم و ديگري داراي پلان ‏با شکستگی ‏مي‏باشد در نظر گرفته شده است. سازه‏هاي مورد نظر تحت سه نوع آناليز‏ د‏ي‏نام‏ي‏کی‏ تاريخچه زماني،‏ د‏ي‏نام‏ي‏کی‏ طيف‏ی‏ و استاتيكي معادل قرار گرفته و نتايج‏ حاصل از آنال‏ي‏زهای د‏ي‏نام‏ي‏کی‏ بر اساس روش CQC‏ ]‏1[‏ ‏ب‏راي 69 مد سازه‏‏‏هاي‏ 23 طبقه مورد نظر با يكديگر تركيب شده‏اند.‏ ‏آ‏ن‏اليز ‏د‏ي‏نام‏ي‏کی ‏طيف‏ی‏ ‏(Response-Spectrum‏)‏ بر اساس طيف‏ طرح استاندارد معرفي شده در آيين نامه‏2‏800 ‏و ‏آناليز‏ ‏ديناميكي تاريخچه زماني‏ ‏(Time-History‏)‏ تحت زلزله ال‏سنترو‏، بوسيله نرم افزار ETABS‏ ‏انجام گرفت‏ه است ]‏2[‏. سپس برش پايه در آناليزهاي ديناميكي، برحسب برش بدست آمده از آناليز استاتيكي معادل مطابق‏ ضوابط‏ آيين نامه 2800 همپايه گرديد‏ه است ]‏3[‏. بعنوان مثال براي سازه خمشي بدون ديوار برشي كه ‏با‏ 25% نيروي جانبي مورد‏ نظر‏ تحت‏ ‏تجزيه و تحليل قرار گرفت‏ه،‏ ضريب برش پايه براي تحليل طيفي بعد از دو سيكل برابر 637/0 بدست ‏مي‏‏‏آ‏ي‏د.‏براي طراحي سازه مورد نظر بار مرده و زنده وارد بر سازه به ترتيب 1000و300 كيلوگرم بر سانتي متر مربع انتخاب شد. همچنين مقاومت فشاري بتن و فولاد به ترتيب 280 و 4000 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع فرض گرديد. سپس
 

 • تحقیق در مورد مديريت اطلاعات 19 ص

  تحقیق در مورد مديريت اطلاعات 19 ص 19, اطلاعات, تحقیق, تحقیق در مورد مديريت اطلاعات 19 ص, دانلود تحقیق در مورد مديريت اطلاعات 19 ص, ص, مديريت, مديريت اطلاعات 19 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مديريت…

 • پاورپوینت در مورد ورزش و فناوری اطلاعات

  پاورپوینت در مورد ورزش و فناوری اطلاعات اطلاعات, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ورزش و فناوری اطلاعات, دانلود پاورپوینت در مورد ورزش و فناوری اطلاعات, فناوری, مورد, و, ورزش, ورزش و فناوری اطلاعات رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ورزش…

 • تحقیق در مورد ترانس ولتاژ و عملکرد آنها

  تحقیق در مورد ترانس ولتاژ و عملکرد آنها آنها, تحقیق, تحقیق در مورد ترانس ولتاژ و عملکرد آنها, ترانس, ترانس ولتاژ و عملکرد آنها, دانلود تحقیق در مورد ترانس ولتاژ و عملکرد آنها, عملکرد, مورد, و, ولتاژ رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد آموزش رياضي 14 ص

  تحقیق در مورد آموزش رياضي 14 ص 14, آموزش, آموزش رياضي 14 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آموزش رياضي 14 ص, دانلود تحقیق در مورد آموزش رياضي 14 ص, رياضي, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آموزش…

 • پاورپوینت در مورد سونامی چیست وچگونه بوجود می آید؟

  پاورپوینت در مورد سونامی چیست وچگونه بوجود می آید؟ آید, بوجود, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سونامی چیست وچگونه بوجود می آید, چیست, دانلود پاورپوینت در مورد سونامی چیست وچگونه بوجود می آید, سونامی, سونامی چیست وچگونه بوجود می آید, مورد,…

 • تحقیق در مورد مواد آلی خاک 99 ص

  تحقیق در مورد مواد آلی خاک 99 ص 99, آلی, تحقیق, تحقیق در مورد مواد آلی خاک 99 ص, خاک, دانلود تحقیق در مورد مواد آلی خاک 99 ص, ص, مواد, مواد آلی خاک 99 ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد استقلال

  تحقیق در مورد استقلال استقلال, تحقیق, تحقیق در مورد استقلال, دانلود تحقیق در مورد استقلال, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد استقلال لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • طرح درس سالانه رياضي گسسته پايه پيش دانشگاهيي رشته رياضي

  طرح درس سالانه رياضي گسسته پايه پيش دانشگاهيي رشته رياضي پايه, پيش, دانشگاهيي, دانلود طرح درس سالانه رياضي گسسته پايه پيش دانشگاهيي رشته رياضي, درس, رشته, رياضي, سالانه, طرح, طرح درس سالانه رياضي گسسته پايه پيش دانشگاهيي رشته رياضي, گسسته…

 • پاورپوینت در مورد علوم دوم دبستان موضوع برای جشن آماده می شویم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد علوم دوم دبستان موضوع برای جشن آماده می شویم (تحقیق دانش آموزی) برای, پاورپوینت در مورد علوم دوم دبستان موضوع برای جشن آماده می شویم (تحقیق دانش آموزی), جشن, دانلود پاورپوینت در مورد علوم دوم دبستان موضوع…

 • تحقیق در مورد احادیث اهل بیت نبوت 85 ص

  تحقیق در مورد احادیث اهل بیت نبوت 85 ص 85, احادیث, احادیث اهل بیت نبوت 85 ص, اهل, بیت, تحقیق, تحقیق در مورد احادیث اهل بیت نبوت 85 ص, دانلود تحقیق در مورد احادیث اهل بیت نبوت 85 ص, ص,…